تعویض شیشه اتومبیل

Robot Glass

سیستم نمایشگر اطلاعات روی شیشه (Head Up)

ترميم سنگ خوردگي شيشه اتومبيل

تکنولوژي نانو براي شيشه خودروي شما

بروز تصادفات به علت عدم ديد مناسب و کافي، به خصوص در شرايط جوي نامساعد مانند باران و گرد و غبار، نياز به بهينه سازي و افزايش کارايي شيشه‌ها و آينه‌ها خودرو را به وضوح نمايان مي‌سازد. با ظهور فناوري نانو، بسياري از خودروهاي جديد به شيشه‌ها و آينه‌هاي بهينه شده مجهز شده‌اند. علاوه بر اين روکش‌ها و اسپري‌هاي توليد شده يا اين فناوري مي‌تواند برخي از قابليت‌هاي اين شيشه‌هاي پيشرفته را به شيشه‌هاي خودروهاي موجود نيز ببخشند.
 با اضافه کردن پوشش نانويي به سطح شيشه خودرو فرورفتگي هاي بسيار ريز سطح شيشه را پر کرده و سطح صاف و بدون پستي و بلندي ايجاد مي کند و در نتيجه قطرات ريز آب و گرد و غبار روي شيشه باقي نمي ماند و بنابراين موجب افزايش ديد راننده، استهلاک کمتر برف پاکن ها و نياز کمتر به شستشوي شيشه و همچنين بهبود ديد در شب در نتيجه کاهش انعکاس مضر نور مي شود. اين ماده به صورت مايع ميباشد و با آغشته نمودن سطح شيشه يه يک لايه نازک و نامرئي از آن ، مي توان از نشستن هر چيز بر روي شيشه جلوگيري کرد . اين مايع به مولکولهاي سطح شيشه مي چسبد و باعث منحرف شدن آب و آلودگي ديگر بر روي شيشه ميشود.

رسانه

نمایندگی فروش چسب خودرویی PU9092 آلمان در ایران